Ouderraad

Elke afdeling (mavo, havo en vwo) op school kent een eigen ouderraad.

Deze afdelingsouderraden hebben een klankbordfunctie voor school. In de ouderraad vergaderingen komen algemene onderwerpen aan de orde, er wordt niet gesproken over individuele leerlingen of klassen.  Gespreksonderwerpen zijn onder andere :

  • Zorg en veiligheid
  • Huiswerkbelasting
  • Onderwijsvernieuwing
  • Nieuwbouw

Daarnaast biedt de ouderraad ondersteuning bij schoolactiviteiten zoals de open dag en de diploma-uitreiking en organiseert de ouderraad de survival voor de eerstejaars en speciale thema-avonden. Afgelopen jaren zijn thema’s als zelfvertrouwen, onderwijsvernieuwing, opvoeding en pesten aan de orde geweest.

Vergaderingen

De ouderraadvergaderingen vinden zes keer per jaar plaats op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De vergaderdata zijn te vinden in de algemene agenda op de website van het Strabrecht College. De overleggen bestaan uit twee delen:

  • Een algemeen deel voor de ouderraden samen. Hierin worden schoolbrede onderwerpen besproken.
  • Een afdelingsspecifiek deel ter bespreking van afdelingsspecifieke onderwerpen.

Bij de vergaderingen is de afdelingsleiding van school aanwezig.

Data vergaderingen op maandagen van 19.30-22.00 uur:

02-10-2017
13-11-2017
15-01-2018
12-03-2018
07-05-2018
25-06-2018

Contact
Voor interesse in deelname of vragen kunt terecht bij de algemene voorzitter, te bereiken op het emailadres

COR@Strabrecht.nl

De voorzitter zal uw interesse/vragen aan de betreffende ouderraad doorgeven.

Het organogram van de ouderraad en de relatie tot de andere organen binnen het Strabrecht College

organigram