Ouderraad

Het Strabrecht College kent een actieve en betrokken ouderraad.

De ouderraad heeft een klankbordfunctie voor school. In de ouderraad vergaderingen komen algemene onderwerpen aan de orde, er wordt niet gesproken over individuele leerlingen of klassen.  Gespreksonderwerpen zijn onder andere :

  • Zorg en veiligheid
  • Huiswerkbelasting
  • Onderwijsvernieuwing
  • Nieuwbouw

Daarnaast biedt de ouderraad ondersteuning bij schoolactiviteiten zoals de open dag en de diploma-uitreiking en organiseert de ouderraad een activiteit om het schooljaar af te sluiten voor de eerstejaars en speciale thema-avonden. Afgelopen jaren zijn thema’s als zelfvertrouwen, onderwijsvernieuwing, opvoeding en pesten aan de orde geweest.

Vergaderingen

De ouderraadvergaderingen vinden zes keer per jaar plaats op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De vergaderdata zijn te vinden in de algemene agenda op de website van het Strabrecht College. 

Bij de vergaderingen is een vertegenwoordiging van de schoolleiding aanwezig.

Data vergaderingen op maandagen van 19.30-22.00 uur:

10-09-2018
12-11-2018
14-01-2019
11-03-2019
06-05-2019
24-06-2019

Contact
Voor interesse in deelname of vragen kunt terecht bij de algemene voorzitter, te bereiken op het emailadres

COR@Strabrecht.nl