Ouders

Ouderparticipatie

Ouders leveren op velerlei gebied een bijdrage aan de school. Dan kan bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren bij allerhande activiteiten, zoals de organisatie van de activiteit waarmee onze brugklassers het eerste schooljaar afsluiten, begeleiden bij een excursie, assisteren in de lessen Brainport & techniek of door het verzorgen van gastlessen.

Ook kunnen ouders de rol van opdrachtgever op zich nemen; in het kader van het profielwerkstuk (PWS) voeren leerlingen een opdracht uit, liefst gerelateerd aan de Brainportomgeving, waarbij zij onder meer onderzoek doen naar een bepaald vraagstuk. Dit werkstuk maakt onderdeel uit van het examenprogramma.

Het Strabrecht College kent een actieve ouderraad (COR). Ouders kunnen zich opgeven om deel uit te maken van de ouderraad.  We streven naar een vertegenwoordiging van één ouder per klas.

Daarnaast maken ouders deel uit van de medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn de geledingen ouders, leerlingen en personeel vertegenwoordigd.   

 

Wij informeren u

Naast onze website maken we gebruik van uw e-mailadres dat in Magister is geregistreerd om u te informeren over allerlei zaken. Uitnodigingen voor het mentorspreekuur bijvoorbeeld. Maar ook de aankondigingen van de voorlichtingsavonden en toelichtingen op het examenprogramma of het rekenonderwijs worden per e-mail naar ouders/verzorgers gestuurd.

Downloads

Op de pagina Documenten zijn allerlei downloads te vinden zoals examenreglement, Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het leerlingenstatuut.

Wij raden u ook aan regelmatig de knop Planning op de homepagina te raadplegen. Daarop ziet u het lesrooster, maar ook allerlei bijzondere roosters zoals die van de toetsweken en de spreekavonden.

Via een menukeuze op deze pagina kunt u informatie vinden van  ons zorgteam over het thema begeleiding en zorg, het decanaat met veel informatie over studiekeuze en ook informatie van de afdelingsouderraden en de centrale ouderraad is hier te vinden.

Magister

Verder kunnen ouders/verzorgers inloggen in Magister en daar de behaalde resultaten, maar ook het huiswerk en in de agenda geplande toetsen zien. 

Inlogcode Magister

Alle ouders/verzorgers hebben een eigen inlogcode voor Magister.

Al deze informatie zal u alleen bereiken als u in Magister het juiste e-mailadres achter laat. In handleiding kunt u lezen hoe u dat doet. Download hier de Magister 6 ouder handleiding.

Aan u vragen we om er op toe te zien dat het actuele e-mailadres bij ons bekend is. ( In Magister dus! )

Inloggen in Magister lukt niet of u bent het wachtwoord vergeten?

Heeft u geen inloggegevens voor Magister meer, dan kunt u nieuwe inloggegevens opvragen met via de Magister wachtwoordreset pagina.

Nieuwsbrief

Ook de nieuwsbrieven die we met enige regelmaat uitbrengen worden via deze e-mailadressen verstuurd.